Over ons

Energie in het OV heeft een duidelijke missie: het elektriciteitsnetwerk van het Openbaar Vervoer slim inzetten om de netcongestie te helpen oplossen. Dat is goed nieuws voor Nederland. Want deze oplossing voor de huidige netcongestie is direct inzetbaar, en voorkomt forse investeringen.

Ons motto: "Energie in het OV"

Meer en meer maatschappelijke organisaties ondersteunen de gedachte dat netcongestie in Nederland sneller kan worden opgelost door de capaciteit van bestaande elektriciteitsnetten te bundelen. Om die gedachte om te zetten in daden, is uiteraard een goed uitgewerkt plan nodig, moeten we bestaande budgetten anders besteden, en de regelgeving aanpassen. Maar allerbelangrijkste doen we als eerste; aandacht vragen voor de meerwaarde van meervoudig gebruik van het elektriciteitsnet van het OV.

 

Voor vragen, neem gerust contact met ons op via: info@energieinhetov.nl

Duurzame energie

Nederland gaat over op duurzame energie, zoals zonne- en windenergie. Dit brengt een grote uitdaging met zich mee: het huidige netwerk is niet altijd in staat om de wisselende energieproductie op te vangen en tegelijkertijd aan de stijgende vraag te voldoen. Dat leidt tot netcongestie en remt de verduurzaming. 

Twee scenario's

De elektriciteitsvoorziening voor het Openbaar Vervoer moet op korte termijn fors verzwaard worden om deze extra energievraag te kunnen opvangen. Uitbreiden van het elektriciteitsnet OV op de oude manier noemen we scenario rood. Dat vergt enorme investeringen en vergroot de al bestaande netcongestie fors. Energie in het OV pleit daarom voor scenario groen. Met beperkte investeringen levert het elektriciteitsnet OV dan juist direct een forse bijdrage aan het oplossen van de netcongestie. Zo kan Nederland zich blijven ontwikkelen en kan het OV de overstap naar elektrisch vervoer moeiteloos maken.

Scenario rood

Tussen nu en 2040 moeten de volgende technische installaties worden gerealiseerd die de bestaande netcongestie extra verzwaren:

  • 300 nieuwe onderstations en laadstations voor elektrische bussen
  • 200 nieuwe onderstations bij de bestaande spoorlijnen
  • 150 nieuwe onderstations bij de te elektrificeren spoorlijnen
  • 120 nieuwe onderstations voor de metro’s, trams en trolleybussen
  • 50 nieuwe onderstations voor het elektrisch rangeren

Scenario groen

Tussen nu en 2040 bereiken we hetzelfde effect plus een forse bijdrage aan de oplossing van de netcongestie:

  • 700 slimme ‘Energie in het OV’ initiatieven om het elektriciteitsnetwerk van het OV efficiënter in te richten en zuiniger met de energie om te gaan

Wat is hier voor nodig?

Budget

Vooruitgang vereist financiële middelen, dus is strategische planning en slimme investering van bestaande budgetten cruciaal.

Regelgeving

Het aanpassen van verouderde regelgeving is essentieel om ruimte te creëren voor innovatieve oplossingen en de transitie naar duurzame energie te versnellen.

Samenwerken

Een goede samenwerking tussen verschillende belanghebbenden, zoals overheden, bedrijven en de samenleving.

Nederland kan door!

Bij Energie in het OV zoeken we naar mogelijkheden om het leven duurzamer te maken met bestaande middelen. Energie in het OV is overal en als we de handen ineen slaan komen we tot échte oplossingen. Stap over op deze slimme aanpak en doe mee!

Daar tekenen deze organisaties voor

Openbaar Vervoer Nederland

Netbeheer Nederland

close

call +