Overdracht ‘Energie in het OV’ in volle gang na succesvolle Energietop OV

share Delen

Tevreden gezichten na afloop van de Energietop OV op de laatste dag van mei ‘24. De bestuurlijke vertegenwoordigers van de ministeries van EZK en IenW, OV-bedrijven, regionale OV-autoriteiten, netbeheerders, wetenschap en andere stakeholders spraken zich unaniem uit vóór het inzetten van het elektriciteitsnet OV om de netcongestie in stedelijke gebieden te helpen oplossen.

Afgesproken is dat Stephan Brandligt en Gerard Schouw, de twee door de Minister van EZK aangestelde gezanten netcongestie, nu direct aan de slag gaan om concrete afspraken voor te bereiden over het openstellen van het elektriciteitsnet OV voor overige partijen. De nieuwe ministers van EZK en IenW zullen deze ‘Congestiedeal OV’ in het najaar van 2024 bekrachtigen met hun handtekeningen. Samen met die van de vertegenwoordigers van relevante sectoren en publieke partijen.

Direct na het weekend is er al een ambtelijk kwartiermaker aan de slag gegaan om een organisatie in te richten die de afspraken rond meervoudig gebruik van het elektriciteitsnet OV zal gaan uitvoeren. Deze kwartiermaker kan een vliegende start maken, omdat in het afgelopen half jaar vanuit de beweging ‘Energie in het OV’ al een schaduworganisatie is opgezet, voor het geval die op een dag écht nodig zou zijn. Nu is het moment gekomen dat schaduwafdeling na schaduwafdeling de opgebouwde dossiers gestructureerd gaat overdragen. Van de afdelingen ‘beleid’ en ‘systeeminrichting’ tot aan de stafafdelingen ‘juridische zaken’ en ‘communicatie’. Begin juli moet dit overdrachtsproces voltooid zijn.

In totaal zijn zo’n vijftig mensen uit bijna evenzoveel bedrijven actief geweest in al die schaduwafdelingen om ‘Energie in het OV’ vorm te geven. Dit initiatief is in eerste aanleg volledig door de regionale OV-bedrijven en de private sector opgezet. Na een succesvolle private start, is dit het moment dat de publieke sector het initiatief overneemt.

De verwachting is dat als de uitvoeringsorganisatie ‘meervoudig gebruik elektriciteitsnet OV’ op stoom gekomen is, de OV-sector al snel een bijdrage gaat leveren aan het oplossen van de netcongestie in stedelijke gebieden. Systeemdeskundigen hebben becijferd dat de netcongestievraagstukken in stedelijke gebieden met rail-OV per direct met zo’n vijftien tot 25 procent kunnen worden teruggedrongen. De verzwaring van de elektriciteitsnetten laat nog even op zich wachten; in de tussentijd biedt het openstellen van het elektriciteitsnet van het OV verlichting. “Nederland kan door!” is het motto van ‘Energie in het OV’. De bestuurders die de Energietop OV tot een succes hebben gemaakt, gaan dat motto nu waarmaken.

close

call +